ה"ת 23495-01-10 דני סימנדיוב נ' משטרת ישראל - ימ"ר גליל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופט משה אלטר): בבית העסק שבבעלות המבקש נערך חיפוש, בעקבות חשד כי מתנהלים בו הימורים בלתי חוקיים. בין היתר נתפס בחיפוש ציוד מחשבים. המבקש עתר להורות למשטרת ישראל להחזיר לו את הציוד שנתפס. בין היתר, טען המבקש כי הציוד, שמרביתו מהווה "מחשב או דבר המגלם חומר מחשב", מוחזק בידי המשטרה שלא כדין. נפסק - לשוטרים שערכו את החיפוש היה יסוד סביר להניח כי במקום מתנהלים משחקים אסורים, תוך שימוש במחשבים. תפיסת הציוד הייתה כדין, לפי הוראת ס' 235 לחוק העונשין. ס' 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), קובע סייג המכוון לתפיסת מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בפקודת הראיות, שאז התפיסה תהיה רק לפי צו בימ"ש. הוראות סעיף זה חלות רק על "מחשב או דבר המגלם חומר מחשב" שנתפסו מכח הוראות הפקודה והן אינן חלות במקרה זה, בו התפיסה הייתה מכח הוראות ס' 235 לחוק העונשין. זאת ועוד, עסק בו מנהלים, לכאורה, משחקים אסורים, איננו "מוסד" כהגדרתו בפקודת הראיות. לכן, גם אם תפיסת הציוד הייתה מתבצעת מכח הוראות הפקודה, לא הייתה תחולה להוראות ס' 32(ב). תכלית הוראות ס' 32(ב) הינה להגן על מוסדות התלויים במחשבים שלהם לצורך פעילותם החוקית, כדי למנוע מצב בו תפיסת המחשבים תפגע בפעילותם השוטפת, החוקית, של אותם מוסדות. מקום בו המחשב משמש רק, או בעיקר, כאמצעי לביצוע עבירה, אין ליתן הגנה זו.