א 534/08 חוה קורן ישראלי נ' שי כהן

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט רון סוקול): תביעה לפיצוי בגין שימוש בקול התובעת באתר הנתבע באינטרנט. התובעת היא קריינית ובעלת האתר karyanit.co.il. באתר מצויות דוגמאות לקריינות בקול התובעת. הנתבע הוא מפעיל האתר compix.co.il, בו מוצעים שירותי בניית אתרים. באתר הנתבע פורסם מדריך בנושא "קריינות לאתרי אינטרנט", שכלל צלמיות שלחיצה עליהן השמיעה דוגמת קריינות בקול התובעת. נפסק -
  • התובעת טענה כי רכשה מוניטין בתחום הקריינות והביאה פרטים על עיסוקיה בתחום זה, הציגה את רשימת לקוחותיה והפנתה לאתר בו היא מפרסמת את שירותיה. הנתבע אינו כופר במוניטין שצברה התובעת. התובעת הוכיחה כי צברה מוניטין בתחום שירותי הקריינות. מוניטין בתחום זה מבוסס בעיקר על יכולותיה האישיות של התובעת, על צליל קולה ועל מקצועיותה. על כל אלה באה עוולת גניבת העין להגן.
  • יש לבחון האם בקישור באתר הנתבע יש כדי להטעות את הציבור כנדרש להקים לתובעת את עוולת גניבת העין. די שהנתבע יצר מצג כאילו קיימת זיקה בין שירותי הנתבע לשירותי התובעת. התובעת טענה כי הקישור לדוגמת הקול יוצר חשש שצרכנים יסיקו כי קיים קשר בין שירות בניית האתרים של הנתבע לבין שירותי הקריינות שלה. אמנם אין במדריך, בצלמית הקישור או בקטע הקריינות המושמע כל זיהוי של התובעת בשמה, אך טוענת התובעת כי כל המאזין לדוגמה מזהה את קולה.
  • דומה שלקוח השומע את דוגמת הקריינות יכול לזהות את הקול עם קולות אחרים ששמע, כמו במענה קולי, בפרסומת או בתקשורת. גם אם שם התובעת אינו מוכר לציבור, הרי שלקוחות עשויים להתרשם כי הנתבע קשור עם מי שקולו נשמע בדוגמת הקריינות. לקוח כזה עשוי להניח כי קיים קשר בין הנתבע לבעלת הקול ובמקום לאתר את הקריינית המוכרת לו, הוא עשוי לטעות ולהתקשר עם הנתבע. קיימת הסתברות ברמה מספקת שהמצג שיצר הנתבע עשוי להטעות את הלקוחות בדבר הקשר בינו לבין בעלת הקול. עומדת לתובעת עילת התביעה בגין גניבת עין.
  • התובעת אינה טוענת כי נגרם לה נזק נפשי או נזק לא ממוני כלשהו בגין מעשי הנתבע ופרסום קולה, שהרי התובעת עצמה עושה שימוש מסחרי בקולה. מאחר ואינטרס התובעת הוא כלכלי-מסחרי בלבד, הוא אינו מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות.
  • התובעת לא הביאה ראיות כלשהן להוכחת הנזק, או לסייע באומדנו. לכן יש להסתפק בפסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות. בהתאם לנסיבות המקרה, להעדר נתונים על משך התקופה והיקף העסקים של שני הצדדים, יש להעריך את נזקי התובעת בגין הפגיעה במוניטין ובגין השימוש שנעשה בדוגמת הקריינות ללא הסכמתה, בסך של 20,000 ש"ח.