פ 4304/08 מ.י. פרקליטות מחוז ת"א - פלילי נ' סמוכיאן

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת דורית רייך-שפירא): הנאשם קיים קשר וירטואלי עם המתלוננת, באמצעות תוכנת צ'אט. לאחר שהודיעה המתלוננת לנאשם על רצונה בניתוק הקשר ועל-מנת לנסות להביא אותה לחזור בה מהחלטתה, החל הנאשם להטריד את המתלוננת וקרוביה. בין היתר, הפיץ הנאשם באינטרנט תמונות עירום של המתלוננת. כתב האישום ייחס לנאשם עבירה של פגיעה בפרטיות, בה הודה במסגרת הסדר טיעון. הנאשם עתר להימנע מהרשעתו. נפסק - על ביהמ"ש להשריש באזרחים את חובתם לשמור את פרטיות הזולת. הקפדה יתרה נדרשת בשמירת פרטיות ברשת האינטרנט, אמצעי תקשורת גלובאלי, שבימינו נעשה בה שימוש נרחב ולחומר המגיע אליה פוטנציאל תפוצה אינסופי. עם זאת, על ביהמ"ש להתייחס לנסיבותיו האישיות של הנאשם שבפניו. אין נתונים בכפוף לאילו התנאות שלחה המתלוננת את התמונות לנאשם והאם התחייב להשמידן לאחר קבלתן. אין מחלוקת שאסור היה לנאשם להעביר את התמונות לאחרים, אך המתלוננת שלחה אותן באינטרנט לנאשם, אותו לא הכירה אישית. כאדם מן היישוב, המשתמש באינטרנט, המתלוננת מוחזקת כמודעת לאפשרויות ההפצה הרחבות ולסכנות הכרוכות בכך. המתלוננת היתה חייבת להיות ערה לאפשרות שהתמונות, גם אם תישארנה במחשב הנאשם, אינו מוגנות ומוצפנות מפני חשיפה לזרים. הוחלט לסיים את ההליך ללא הרשעה. הנאשם יבצע 200 שעות שירות לתועלת הציבור וכן ישלם פיצוי למתלוננת בסך 7,500 ש"ח.