ע"פ 7476/09 ניסים חיים נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטים ברלינר, המר ושפירא): במסגרת כתבת תחקיר על גולשים פדופילים באינטרנט, יצר המערער קשר אינטרנטי עם תחקירנית של 'ערוץ 10', שהציגה עצמה כקטינה והשיח ביניהם גלש להקשרים מיניים. המערער אף אונן בפני התחקירנית באמצעות מצלמת האינטרנט. המערער הורשע בעבירות ניסיון למעשה מגונה בפומבי וניסיון להטרדה מינית ונגזרו עליו 12 חודשי מאסר, מתוכם 3 חודשים לריצוי בעבודות שירות והיתרה על תנאי וכן קנס כספי בסך 2,000 ש"ח [פ 1152/08]. המערער אף העלה טענה מקדמית, שנדחתה, לפיה לא מולאו יסודות העבירה, שכן המעשה המגונה המיוחס לו בוצע בפני מצלמת אינטרנט, ברשות הפרט ולא בפומבי. הערעור מופנה כלפי דחיית הטענה המקדמית ולחילופין על העונש שהוטל. נפסק -
  • השאלה היחידה העומדת לדיון היא פרשנות המונח "בפני אדם", שבסעיף 349(ב) לחוק העונשין, כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה אל מול מצלמה ברשת האינטרנט, תוך כדי שיחה אישית ובנסיבות בהן המבצע מצלם עצמו בידיעה ובכוונה שהמתלוננת, עמה הוא משוחח, צופה בו on-line ורואה את מעשיו.
  • שאלת משמעות המונח היא שאלה פרשנית, הנגזרת מעקרונות הפרשנות התכליתית, שבכללם תפיסה הנגזרת מעקרון החוקיות, לפיה יש לפרש את הדין הפלילי הן על פי לשונו והן על-פי תכליתו. הפירוש היחיד האפשרי והסביר, הן מבחינת לשון החוק והן מבחינת הגשמת תכליתו הסובייקטיבית והאובייקטיבית, הינו כי בנסיבות המקרה המערער ביצע את המעשה המגונה "בפני" המתלוננת, בידיעה כי היא צופה בו on-line ומתוך כוונת תחילה. בכך גובשו כל יסודות העבירה, הן היסוד העובדתי והן הנפשי.
  • מטרת החברה להגן על קטינים מפני פגיעות מיניות ופדופילים באה לידי ביטוי גם על רקע כניסתה של רשת האינטרנט לשימוש יומיומי ושכיח בציבור. ההכרה בסיכון הקיים, ככלל, מהיות רשת האינטרנט כר פורה לביצוע עבירות, חלה ואף ביתר שאת, כאשר מדובר בקשר אינטרנטי ישיר, ממוקד ובו זמני, בין המבצע עבירת מין לבין אדם אחר שלחברה יש אינטרס בהגנתו. יש לדחות את הערעור ולהותיר את הרשעת המערער כל כנה. אף אין מקום להתערב בעונש שהוטל על המערער.