החלטת פטור מאישור הסדר כובל: Microsoft Online Inc ונענע 10 בע"מ

(החלטה, הממונה על הגבלים עסקיים): בקשה לפי ס' 14 לחוק ההגבלים העסקיים, למתן פטור מן החובה לקבל את אישור ביה"ד להגבלים עסקיים להסדר בין Microsoft Online Inc ונענע 10 בע"מ. עניין ההסדר בשיתוף תכנים באינטרנט, בשיתוף שירותים ויישומים מקוונים ובשיתוף פעולה בתחום השיווק והמכירות. נפסק - ההסדר ראוי לפטור. הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים מן ההסדר, עיקרו אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. נתחי השוק של הצדדים להסדר בתחום התוכן באינטרנט ובתחום הפרסום באינטרנט אינם משמעותיים. מול הצדדים להסדר ניצבים מתחרים מקומיים רבים וכן אתרים אחרים הפועלים מחו"ל.