ת"א 2402-01-08 לפיד נ' אלבינצר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום הרצליה, השופט צבי דותן): תביעת לשון הרע בגין הודעות שפורסמו על-ידי הנתבע בפורום אתר האינטרנט של עמותה. התובע הוא עו"ד, היה חבר העמותה ויועצה המשפטי. הנתבע, גם הוא עו"ד במקצועו, הינו חבר ועד העמותה ומשמש גם כדובר העמותה. הפרסום הראשון נשוא התביעה פורסם בפורום הפתוח של העמותה והפרסום השני נשלח כהודעה פרטית לחבר בעמותה והוא לבדו ראה אותה. נפסק - אין בפרסום הראשון ("גיבוב השטויות שכתבת") משום לשון הרע. הפורום משמש לקיום דיונים ערים, בנושאים המעסיקים את חברי העמותה. לעיתים מופיעות בפורום אמירות פוגעות ומעליבות, המהוות כנראה חלק מ"תרבות השיח" המקובלת בפורום. ביחס לביטוי "גיבוב שטויות", ניתן למצוא כמה תכתובות בפורום בהן נעשה שימוש בביטוי זה וגם התובע עשה שימוש בלשון דומה בהודעה שפרסם. הפרסום הראשון, כשהוא נכתב בפורום זה, בו שפה זו היא די מקובלת ועל רקע הדברים, אינו דבר העלול לפגוע בהערכה לה זוכה התובע בעיני חברי העמותה או קהל קוראי הפורום. האשמת התובע בשחיתות, במסגרת הפרסום השני, מהווה לשון הרע. גם מרכיב ה"פרסום" מתקיים, על-אף שההודעה פרטית והנמען הוא היחיד שיכול להקיש את הקוד המתאים ולקבל את ההודעה, הואיל ודי בפרסום לשון הרע לאדם אחד זולת הנפגע. באשר לגובה הפיצוי, יש להביא בחשבון שהפרסום השני נעשה לאדם אחד ויחיד. הנתבע ישלם לתובע סך של 3,500 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ש"ח.