ק"פ 1002-08 ש.פ. נ' ג.א.

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופט ערן קוטון): דיון בטענת הנאשם כי אין עליו להשיב לאשמה, במסגרת קובלנה פלילית פרטית לפי חוק איסור לשון הרע. בכתב הקובלנה נטען כי הקובלת והנאשם ניהלו מערכת יחסים זוגית. לאחר סיומה, פרסם הנאשם לכאורה, באתר הרשת החברתית Facebook, תמונות של הקובלת בצירוף כינויי גנאי והכפשות. נפסק - כדי לחייב נאשם להשיב לאשמה אין צורך אלא בראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה. בשלב זה של הדיון לא ניתן לקבל את טענת הנאשם. המסמכים שהוגשו לביהמ"ש, המתעדים את הפרסום, מראים כי משנכנס גולש לאתר הבית של הנאשם ולדף הראשי, הוא נחשף ולו לכאורה לתמונות הקובלת ולידן הכיתובים נשוא הקובלנה. עיון בתמונות מעלה כי העובר על פניהן, תוך שימוש בעכבר המחשב, מגלה כי הקובלת "תויגה" על-גבי התמונות באותם כיתובים. כך, הצופה המשתמש בעכבר פוגש בקובלת בתמונות כשהיא מזוהה לא בשמה, כי אם בכינויים שבחר לה הנאשם. יש בביטויים בהם השתמש הנאשם לכאורה ביטויי גנאי מפורשים והצגת הקובלת באור מעליב. לפי הנטען, הפרסום לא הוגבל לאנשים מסויימים, חבריו של הנאשם וכל הרוצה יכול היה לעיין בתמונות. ככזה, אין דומה הפרסום למשלוח מסר בדוא"ל המיועד לאדם ספציפי. הקובלת היא שיידעה את העדים בדבר הפרסום. אין בכך כדי לאיין את הפרסום, שכן מעצם היות הרשת נגישה לכל משתמשיה, כל אחד הבוחר לגלוש לאתר הבית של הנאשם יכול וייחשף לאותו פרסום. בשלב זה, אין לקבוע כי עסקינן ברף פליליות כה נמוך שאינו מצדיק הגשת אישום פלילי.