בקשה לביטול מדגם 39519 ולפמן תעשיות בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסק נח שלו שלומוביץ): בקשה לביטול מדגם עבור אבן שפה מתעלת, בטענה שהמדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו, לרבות באתר האינטרנט של חברת פרופיל בטון הגרמנית. להוכחת טענתה, הגישה מבקשת הביטול תדפיסים מאתר חברת פרופיל בטון ומהאתר archive.org (המשמר את תוכנם של אתרים בנקודות זמן שונות). בעלת המדגם טענה כי דפי האינטרנט אינם ראיה קבילה, על שום שלא הוכח שהם מהווים רשומה מוסדית. נפסק - עדות שמיעה המותרת באמצעות הגשת רשומה מוסדית, היא עדות שמטרתה הוכחת תוכנה של הרשומה. העניין הטעון הוכחה הוא האם התפרסמו הדפים באתר האינטרנט לפני התאריך הקובע. מבקשת הביטול לא נדרשת ואף לא ניסתה להוכיח את תוכנם של הדפים. אין בדברים משום עדות שמועה כלשהי. כל שיש בהם הוא עדותו של עד כי ראה דפים המופיעים בתאריך מסוים באתר אינטרנט, הדפיס וצירף אותם. העד לא נחקר על עדות זו, היא לא נסתרה ואין כל פסול בקבילותה. יש לקבוע כי השרטוטים הופיעו באתר פרופיל בטון טרם התאריך הקובע. באשר לדפי האינטרנט מהאתר archive.org, הרי שמדובר בשאלה מורכבת יותר, שאין צורך להידרש אליה לאור הקביעה לעיל אודות הפרסום באתר. אתר האינטרנט של פרופיל בטון היה פתוח לכל איש מישראל שיכול היה לדלות ממנו את המידע וידוע לפחות על אדם אחד שעשה זאת. יש לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול רישומו של המדגם.