א 18571/08 גליה גוטמן נ' בריזה עולם של מטיילים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופט ארנון דראל): התובעת, עיתונאית העוסקת בתיירות, פרסמה כתבה באתר האינטרנט Ynet, במסגרתה שולבו תמונות שצולמו על-ידה. לטענתה, העתיקו הנתבעים את הכתבה לאתר אינטרנט מסחרי (breeza.co.il), ללא הסכמתה ומבלי שניתן לה קרדיט. התובעת חזרה בה מהתביעה נגד הנתבעים 1-3, לאחר שנתברר כי אינם קשורים לפרסום. נפסק - אין מחלוקת כי הכתבה הועתקה, תוך שנרשם כי מקורה באתר Ynet וששמה של התובעת מוזכר בפתח הכתבה ותחת אחת התמונות. אף שהכתבה פורסמה באתר, יש לראות את התובעת כמחברת היצירה וכבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, אלא אם היה נקבע אחרת במערכת היחסים בינה לבין האתר והנתבע לא הביא ראיה לסתור חזקה זו. אין ממש בטענת הנתבע כי הסרת הכתבה באופן מיידי מאיינת את עצם ההפרה. אין להחיל את כלל ה'הודעה והסרה' לגבי הנתבע, הואיל וההעתקה נעשתה על-ידו לאתר שבניהולו ולא על-ידי גולשת חיצונית. לעניין מספר ההפרות, טוענת התובעת כי מדובר בחמש הפרות, בכתבה ובכל אחת מהתמונות. מנגד, טוען הנתבע כי מדובר במסכת אחת של מעשים, המהווה הפרה אחת. יש לקבל את עמדת התובעת: מדובר בהעתקה של טקסט שלם של כתבה וכן מספר תמונות, שכל אחת מהן היא שונה ונפרדת, מתעדת עניין אחר ואיזור אחר והצריכה זמן ומאמץ נפרדים לצילומה.

יש לייחס לכתבה ולכל אחת מהתמונות השקעה נפרדת וחשיבות כלכלית נפרדת ואין לראותן כיצירה אחת. עצם העתקן בהינף אחד של העתק-הדבק אינו משנה את מהותן הנפרדת של הכתבה וכל אחת מהתמונות, לפיכך הפר הנתבע את זכויות היוצרים של התובעת חמש פעמים. יש לפסוק לתובעת את הפיצוי הסטטוטורי המינימלי עבור כל הפרה, מהסיבות הבאות: א. אף שמדובר בחמש הפרות שונות, עדיין מדובר בהפרה בכתבה אחת שהתפרסמה באתר אחד; ב. משך ההפרה לא היה ממושך והיא הופסקה בעקבות פניית התובעת; ג. לא מדובר בהפרה לצורך מסחרי ישיר; ד. הנזק הכלכלי שנגרם לתובעת היה מזערי, אם נגרם; ה. ההפרה נעשתה בתום לב וללא כוונת זדון. אף שיש לראות בכל אחת מהתמונות כיצירה נפרדת, לא סבור ביהמ"ש כי הופרה זכותה המוסרית של התובעת וגם אם הופרה, אין הצדקה לפסיקת פיצוי נוסף. הכתבה והתמונות הועתקו באופן מלא וללא שינוי, תוך שבתחילת הכתבה נזכר שם התובעת וכן מתחת לתמונה הראשונה, תוך ציון העובדה כי הצילומים נעשו על-ידי התובעת. יש בכך משום מילוי הדרישה כי שם התובעת ייקרא על יצירתה בהיקף ובמידה המקובלים. הנתבע 4 ישלם לתובעת סך של 50,000 ש"ח.