ה"ת 12665-09-09 מ.י. / יאחב"ל נ' חיפוש חיפוש

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום רמלה, השופטת נירה דסקין): במסגרת חקירה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים (הפעלת אתר ההימורים "לאקי 18"), נתפסו במשרדי המשיבים מחשבים וזאת מכח ס' 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). המבקשת עתרה לצו מכח ס' 32(ב), שיאפשר לה להמשיך ולהחזיק במחשבים שנתפסו. נפסק -

  • המקור הנורמטיבי לתפיסת חפצים בידי המשטרה טמון בסעיף 32(א) לפסד"פ. סעיף 32(ב) מסדיר כללים לגבי תפיסה והארכת החזקת התפוס, כאשר מדובר בתפוסים שהם מחשב או דבר המגלם חומר מחשב. הלכה היא כי יש לערוך איזון ראוי בין ההגנה הקניינית של הפרט, לבין האינטרס הציבורי שבמניעת ביצוע עבירות בעזרת חפצים המאפשרים את ביצוען.
  • המשיבים טענו כי אין מדובר בעבירה כלל ועל כן אין הצדקה להחזיק במחשבים. טענה זו נבחנה אף בעניין קרלטון. הנסיבות היו מעט שונות אך דומה כי אמירות השופטים בערכאת השלום [מ 1106/07] והמחוזי [ב"ש 90861/07] טובות וישימות אף לענייננו. באותו מקרה דובר על מהמרים ישראלים ואילו במקרה דנן מיהות המהמרים נמצאת בבדיקה. המשיבים מדגישים כי הייתה חסימה הרמטית בפני מהמרים מישראל (על-ידי חסימת כתובות IP שמקורן בישראל).
  • מרכז הכובד בתיק הנו בטענת המשטרה כי המשיבים הפעילו מערך לוגיסטי שלם של תמיכה וייעוץ, אשר פעל ממשרדים בת"א ושבלעדיו לא יכול היה האתר להתקיים, לרבות העברת כספים לישראל. בדיקת חומר הראיות מגלה חשד סביר לקיומה של העבירה המיוחסת בענין זה. לכאורה, היה "מרכז העצבים" של האתר במשרדים בת"א. אמנם השרת היה בחו"ל ויתכן כי גם הסליקה הייתה בחו"ל, ברם דומה כי אין בכך כדי לאיין את יתר הגורמים המלמדים על זיקה לישראל.