בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' שר המשפטים ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטים בייניש, לוי וגרוניס): עתירה התוקפת את תקנות העיון בתיקי בתי המשפט, בנימוק שהדרישה כי המבקש עיון בתיק ינמק את בקשתו סותרת את העקרון החוקתי בדבר פומביות הדיון והותקנה בחוסר סמכות. העתירה נדחתה. עם זאת נפסק - סוגית היקפה של זכות העיון בתיק בית המשפט, הנגזרת מעקרון פומביות הדיון, הינה סוגיה דינמית המחייבת בחינה עדכנית מעת לעת. כיום, הדבר נובע בעיקרם של דברים מן ההתפתחויות הטכנולוגיות במערכות הממוחשבות של בתי המשפט בישראל ובמיוחד בשים לב למערכת ניהול התיקים המוטמעת בימים אלה בכלל בתי המשפט בישראל, המאפשרת מבחינה טכנולוגית לעיין בכלל מסמכי התיקים המתנהלים בבית המשפט דרך אתר האינטרנט של הרשות השופטת. מערכת זאת מקדמת אמנם את נגישותו של הפרט לתיקי בית המשפט אך מציבה מנגד סוגיות מורכבות הנוגעות לזכויות ואינטרסים של צדדים להליכים אלו ובראשם הזכות החוקתית לפרטיות ואפשר שמצב זה מחייב חשיבה מחודשת באשר להסדר הראוי לעיון בתיקי בית המשפט.