א 3160/09 Spiegel - Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG נ' גיל קופטש

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופט רפאל כרמל): המשיב תבע את המבקשים, בעלי השבועון "דר שפיגל", לאחר שלכאורה פרסמו את תמונתו, שעברה עיבוד באופן שתוצג כדמותו של אדולף היטלר. בסמוך לתמונה, שפורסמה בשבועון וברשת האינטרנט, נכתב "הנאצי הגדול" (פרפרזה לתוכניתו של התובע "המופע של פיני הגדול"). הנתבעת מלינה כנגד תקפות ההמצאה ונאותות הפורום. נפסק - התובע המציא את כתב התביעה לכתב של הנתבעת. הנתבעים, שמושבם בגרמניה, ביקשו להורות כי כתב התביעה לא הומצא להם כדין. הפסיקה העניקה פרשנות מרחיבה למונח "מורשה". הכתב קיים קשר רציף עם הנתבעים ומסר להם את כתב התביעה. הכתב הציג עצמו, באתר האינטרנט, כמנהל משרדי השבועון בישראל. לפיכך, נכלל הכתב בגדרי הגדרת "מורשה". קיימות מספר אינדיקציות לעדיפותו של הפורום הישראלי. התביעה נסובה על הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט, כאשר הפעילות או התכנים מכוונים ומיועדים לישראל. השבועון מפורסם בכל רחבי העולם ולא רק בגרמניה וכן זוכה לתפוצה רחבה ברשת האינטרנט ובכלל זה בישראל. בנוסף, נעשה, לכאורה, שימוש בתמונת התובע שהוכנה עבור תוכניתו בישראל. הפרסום נערך בחלקו בשפה העברית וכוון לקהל ישראלי, בין אם דובר עברית ובין אם לאו. לפיכך, הזיקה של התובענה לישראל היא ברורה ואיתנה. הבקשה נדחית.