בש"א 11667/09 א 1684/09 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' דפי זהב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט אבי זמיר): בקשה לצו מניעה זמני, שיאסור על דפי זהב להעתיק את מאגר נתוני מנויי בזק, המתפרסם באתר b144.co.il. דפי זהב "שאבה" את נתוני מאגר המידע של בזק והיא עושה בהם שימוש באתר מתחרה, בכתובת phonebook.co.il. נפסק -
  • התובענה מציבה שאלות מורכבות בדיני זכויות יוצרים, דיני עשיית עושר, דיני עוולות מסחריות ודיני המחשבים. מורכבות מדיית האינטרנט מציבה בפני בתי המשפט דילמות חדשות ומסובכות. אין צורך ולא יהיה זה נכון להיכנס לעובי הקורה בכל הסוגיות.
  • סכסוך זה מערב התנגשות בין זכויות חוקתיות, כזכות הקניין וחופש העיסוק. אמנם, הגנה על חופש עיסוקו של אחד עלולה לפגוע בקניינו ובחופש עיסוקו של אחר. הדברים ייחתכו תוך עריכת "מאזן נוחות", הלוקח בחשבון גם אינטרסים ציבוריים של שוק חופשי ותחרות (הוגנת). בדרך כלל, יטו עקרונות של פלורליזם ושוק חופשי את הכף כנגד הגבלת עיסוקו של "שחקן חדש", אשר מבקש להצטרף למערכה של אספקת שירות מסוים, תוך שמירה על כללי תחרות הוגנת.
  • הקביעות בפרשת מעריב {רע"א 2516/05 מעריב - הוצאת מודיעין בע"מ נ' חברת אול יו ניד בע"מ} תואמות את מצב הדברים בתיק זה. ספק רב אם לבזק זכות יוצרים במאגר המידע של 144, הואיל וזכות יוצרים לא משתרעת על "עובדה או נתון". נראה כי דפי זהב עושה שימוש רק בנתונים הגולמיים, לא ב"פלטפורמה". בזק לא הראתה כי במאגר מושקעת יצירתיות. במאמץ אין די וספק אם ניתן לראות באותן שאלות בודדות המופנות ללקוח בזק שיוצר קשר עם השירות באופן אקראי וקבלת פרטיו העדכניים משום "מאמץ" כלשהו.
  • ספק רב אם ישנה פגיעה של ממש בפרטיותם של מנויי בזק. כל מנוי, שלא מבקש לחסות את פרטיו, לוקח בחשבון כי אלו נגישים לכלל הציבור. מי שפונה לבזק ומבקש חיסיון כזה מכאן ולהבא, ממילא לא פותר את הקושי מכך שפרטיו נכללו בעבר במדריכי הטלפון המודפסים וניתן לאתרם בקלות. בין אם בזק מפרסמת את פרטי מנוייה מכורח מצוות המחוקק, או מרצונה החופשי-העסקי, נסוג אינטרס הפרטיות של המנויים מפני האינטרס הציבורי לחשיפת מירב מספרי הטלפון.
  • הדעת אינה נוחה מהדרך שבה "נשאבו" הנתונים מאתר בזק. השאלה, אם הדבר מהווה הפרה של חוק המחשבים, תבחן בתיק העיקרי. אין לפסול על הסף טענה שלפיה אם אכן לא מדובר בקניין של בזק, אלא במידע שנגיש לכל הציבור, אזי אין כל פסול בכלי טכני, שנועד לחסוך זמן בהעתקת הנתונים. לא ברור גם שדפי זהב פועלת בניגוד להסכמות בין הצדדים, שכן היא "שואבת" את המידע מתוך אתר הפתוח לכל ולא עושה שימוש במידע מוגדר הנמסר לידיה רק מבזק. הבקשה נדחתה. בזק תשא בהוצאות דפי זהב בסך של 50,000 ש"ח + מע"מ.