א 5343/06 ציפין רומן נ' קוגן יבגניה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ראשון לציון, השופטת יעל בלכר): תביעה בגין פרסום לשון הרע באינטרנט, במסגרת תביעה חוזית. התובע הוא בעל העסק "קנדיאן האוס", העוסק בהגירה לקנדה. הנתבעת ובעלה ביקשו להגר לקנדה והתקשרו עם התובע בהסכם למתן שירותי הגירה. התובע טען כי הנתבעת פרסמה לשון הרע אודותיו, במסגרת אתר אינטרנט של יוצאי ברית המועצות לשעבר העוסק בהגירה לקנדה. נפסק - אשר לטענת התובע שכונה רמאי, יש לקבל את הטענה כי בהקשר הדברים וכפי שנאמרו, אין מדובר בטענה שהתובע נוכל, אלא בפתיח שממשיך דברים של אחרים באתר. דברי הנתבעת באו בהמשך לדברי גולשים אחרים שכינו את התובע רמאי. אין מדובר בחזרה על דברי לשון הרע או באימותם. גם אם יימצא שיש בכך משום לשון הרע, הרי שבנסיבות האמורות ניתן להסתפק בהוכחה שהדברים נאמרו על-ידי אחרים על-מנת שתקום לנתבעת הגנת "אמת דיברתי". יתר האמירות מהוות לשון הרע, הואיל ויש בהן כדי לפגוע בעסקו של התובע, אך הנתבעת זכאית להגנת אמת דיברתי, בטענתה שהתובע שיקר ולא ביצע את עבודתו. לא הוכח קיומו של נזק כנטען ולמרות טענתו לנזקים אדירים עקב הפרסום, לא סיפק התובע נתונים כלשהם לגבי פגיעה במוניטין, בהיקף הלקוחות או בהכנסות. התביעה נדחתה.