בש"א 8012/09 ע"א 3076/09 תמיר כהן נ' עמדי יוסף ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופט משה רביד): נדחתה בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק-דין. בין היתר, התייחס בית המשפט לתצהיר הנלווה לבקשה. נפסק - ספק אם בנסיבות המקרה דנן התצהיר נחתם כדין. עיון בתצהיר מעלה כי המבקש, השוהה בארצות-הברית מזה מספר שנים, חתם על התצהיר שם, בעו"ד ב"כ אישר כי זיהה אותו ואת חתימתו באמצעות מצלמת אינטרנט. דומה כי התצהיר אינו עומד בתנאיה הדווקניים של הוראות ס' 15(א) לפקודת הראיות ובשים לב להלכה הפסוקה לפיה "השימוש שניתן לעשות בתצהירים מחייב הקפדה על דרישות פורמליות שיבטיחו, כי המצהיר מבין את המשמעות של מתן התצהיר וכי אכן חתימתו שלו מופיעה על התצהיר. כאשר מקבל התצהיר והמצהיר אינם נמצאים בקרבה פיזית, לא ניתן להבטיח את הדרישות האמורות".