בש"א 13212/08 בטחונית תעשיות זכוכית בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופטת אנה שניידר): ערעור לפי ס' 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי. המשיב טען, בין היתר, כי הואיל והבקשה הוגשה באיחור, דינה להידחות על הסף. נפסק - המשיב טען כי הערעור הוגש באיחור, הואיל והמערערת ידעה על הגבלת החשבון כבר בתאריך 23.11.2008, לפי התאריך הנקוב בתחתית התדפיס שהפיקה המערערת מחשבונה באתר האינטרנט של הבנק. סעיף 3א(א) לחוק קובע כי "המשיב יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון ולמורשה החתימה". ברי כי הודעה באמצעות אתר אינטרנט אינה מהווה הודעה בכתב כנדרש בחוק, כשם שאין המצאה באינטרנט מנויה בדרכי המצאת כתבי בי-דין הנקובים בתקנה 475 לתקנות סדר הדין האזרחי. לפיכך, המשיב לא יכול לפטור עצמו מהמצאה בדרכים החוקיות הנדרשות ויש לדחות את טענתו בענין השיהוי.