א 40215/03 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ת"א, השופטת נועה גרוסמן): פסק-דין לעניין גובה הנזק, לאחר שנקבעה חבות הנתבעת בפסק דין חלקי שניתן ביום 2.9.2005. הנתבעת, מפעילת אתר אינטרנט, הפרה הסכם עם התובעת, חברה העוסקת בשיווק מוצרי תיירות, כשהכניסה מתחרים לאתר בתקופת ההסכם ביניהן ואף הסירה את מנוע החיפוש של התובעת מהאתר על מנת להפיק רווחים גבוהים יותר. התובעת טענה שנזקיה כוללים נזק ישיר שנבע מהיעדר כניסות של גולשים בחודשים בהם הופר ההסכם וכן נזק עקיף שהתבטא בעיקר בכניסת שחקנים מתחרים מהתחום לשוק התיירות לאחר שהתובעת נושלה מזכויותיה. התובעת עתרה גם לפיצויים עונשיים עקב התנהלותה המעוולת וחסרת תום הלב של הנתבעת. מנגד, טענה הנתבעת כי התביעה חסרת יסוד היות שהתובעת לא הוכיחה את נזקיה הישירים והעקיפים, וכי בכל מקרה התובעת סירבה להצעותיה החילופיות ואף הקטינה את נזקיה כשהציבה את מנוע החיפוש באתר אחר. נפסק - יש לחשב את נזקה הישיר של התובעת בהתאם למספר טופסי פניות של גולשים שאיבדה עקב הסרת מנוע החיפוש שלה מפורטל הנתבעת ועלותו של כל טופס, שכן התשלום שניתן לתובעת מחושב בהתאם לכמות הטפסים שממולאים על-ידי הגולשים ולא לפי כמות הגולשים. יש לקבל את טענת התובעת שהגלישה באתרי תיירות ברבעוני הקיץ והאביב גדולה מכמות הגלישה ברבעוני החורף. יש לדחות את טענות הנתבעת בדבר החובה של התובעת להקטין את נזקיה בדרך של היענות להצעותיה הפחת אטרקטיביות של התובעת. בנוסף, אין בהצבת מנוע החיפוש על-ידי התובעת באתר אחר ליתרת התקופה כדי לקבוע כי הקטינה את נזקה, מכיוון שגריעת התובעת מאתר הנתבעת היוותה נזק שהקטנתו קשה, וכל דרך חילופית לא הייתה שקולה כנגד החשיפה שנמנעה ממנה עם הפרת החוזה מצד הנתבעת. עם זאת, יש להפחית מהרווח הצפוי של התובעת את התשלומים שהתובעת נדרשה לשלם בגין שתי תקופות האופציה. נקבע שהדיון בנזקה העקיף של התובעת הוא תיאורטי בלבד, שכן חישוב נזקה הישיר של התובעת מוביל לקביעה כי היא זכאית למלוא סכום תביעתה, אבל אין ספק שהעובדה שהנתבעת מנעה מן התובעת למקם את מנוע החיפוש שלה בתוך הפורטל האינטרנטי המוביל בישראל, גרמה לתובעת נזק בבניית תדמיתה. אין לקבל את התביעה לפיצויים עונשיים כי אין מדובר בהתנהגות חריגה וזדונית. הנזק הישיר בניכוי תקופות האופציה הוא 429,900 ₪, אבל הנתבעת תשלם לתובעת רק 400,000 ₪, שהוא סכום התביעה. כן תשלם הנתבעת לתובעת את הוצאות האגרה וכן שכ"ט עו"ד בסך 80,000 ש"ח + מע"מ.