א 25689/08 חברת א.מ. פרחים בע"מ נ' בן יצחק חיים ריימונד

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת אביגיל כהן): עניין התביעה בהפרת זכות יוצרים ב-6 תמונות של התובעת, המציגות חפיסות שוקולד המצורפות לזרי פרחים. התובעת, בעלת רשת חנויות פרחים, מפעילה אתר אינטרנט שיווקי, בו פורסמו הצילומים נשוא התביעה. הנתבע, בעל חנות פרחים, מפעיל אף הוא אתר אינטרנט, אליו הועתקו 6 התמונות הנ"ל. הנתבע הסיר את התמונות מספר ימים לאחר פניית התובעת, אך לא נענה לדרישתה לפיצוי כספי. נפסק - אין מחלוקת כי התמונות נשוא התביעה הועתקו על-ידי הנתבע מאתר התובעת. משלא נשמעו עדויות בתיק ומשנכתב במפורש באתר התובעת "הזכויות שמורות לא.מ. פרחים בע"מ" ומשלא חולק הנתבע שקיימות לתובעת זכויות בתמונות, אזי יש רק לבדוק אם קיימות לנתבע טענות הגנה ולבחון את שאלת הפיצוי הכספי. מעיון בתמונות בשני האתרים ניתן לראות כי מדובר בפועל בהעתקת 6 תמונות נפרדות. עצם העובדה שהנתבע היה בחור צעיר כאשר פתח את החנות, שאינו בקיא באינטרנט ובזכויות יוצרים, אינה יכולה להקים פטור מחבות לפי הגנת "מפר תמים", בפרט כאשר באתר התובעת מצוין כי הזכויות שמורות לה. לעניין הפיצוי, במקרה דנן מדובר ב-6 הפרות נפרדות. בהתחשב במספר הימים הספורים שבהן ארעה ההפרה, חוסר ניסיונו של התובע וטענתו כי לא צמח לו רווח מההפרות, יש לפסוק פיצוי לפי הרף הסטטוטורי הנמוך, בסך 10,000 ש"ח לכל הפרה ובסה"כ 60,000 ש"ח. בנסיבות המקרה, יש לפסוק לתובעת פיצוי בסך 1,000 ש"ח בגין הפרת זכותה המוסרית בכל אחת מן התמונות ובסה"כ 6,000 ש"ח. לא נפסק פיצוי בגין יתר עילות התביעה (גניבת עין, גזל ועשיית עושר ולא במשפט).