א 1828/04 Atari Inc ואח' נ' בז'ה פלור בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת ענת ברון): הפרת זכויות יוצרים בארבעה כותרים של משחקי וידאו. התובעות הן חברות בת של אטארי העולמית, המוציאה לאור ומפיצה משחקי וידאו לפלטפורמות מדיה שונות. הנתבעים הם בעלי, מפעילי ומנהלי חנויות צעצועים ברשת "מאמא יוקרו" וחנויות נוספות. בשנת 2002, הגישו התובעות תביעה בגין מכירת העתקים מפרים של משחקי וידאו בחנויות הרשת מאמא יוקרו [א 2320/02 Inforgrames Inc ואח' נ' ש.י.י צעצועים בע"מ ואח']. בשנת 2004, לאחר הגשת התובענה הראשונה וטרם שניתן בה פס"ד, מצאו התובעות כי הנתבעים בתובענה דנן מוכרים העתקים מזויפים של כותרים שהתובעות הן בעלות הזכויות בהן. נפסק -
  • בין הצדדים לא הייתה כל מחלוקת כי התובעות הן בעלות זכויות יוצרים בכותרים וכי המשחקים שנרכשו בחנויות אינם משחקים מקוריים, אלא העתקים מפרים מהם. החברות הן לא אלה שהעתיקו את הכותרים, ייצרו או ייבאו את המשחקים המפרים, אלא "רק" הציעו אותם למכירה בחנויות. ס' 2(2) לחוק זכות יוצרים, 1911, אוסר גם על הפרה משנית של זכות יוצרים ובין היתר גם על מכירה והפצה מסחרית של יצירות שהועתקו בידי אחר. עיקר הגנתן של החברות מפני התובענה מתמצית בטענה שלפיה יסוד הידיעה, הקבוע בסעיף 2(2) לחוק, אינו מתקיים בעניינן.
  • עצם עיסוקן של החברות במכירת משחקי וידאו, מכפיף את הנתבעים לסטנדרט מחמיר יותר של זהירות בכל הנוגע לאבחנה בין משחקים מקוריים לבין כאלה המפרים זכויות יוצרים וזאת להבדיל מן הצרכן הסביר שאין לצפות ממנו כי ייתן דעתו להבחנה כאמור. בנוסף, במועד שבו הציעו החנויות את המשחקים המפרים למכירה, הוגשה זה מכבר לביהמ"ש התובענה הראשונה. בנסיבות שבהן הנתבעים ידעו כי לתובעות טענות בנוגע להפרת זכויותיהן במשחקים הנמכרים ברשת מאמא יוקרו, היה על החברות ומי שפעלו מטעמן לנקוט משנה זהירות ולוודא כי המשחקים הנמכרים על ידן אינם מזויפים.
  • התובעות זכאיות לפיצוי בסכום של 120,000 ש"ח בגין הפרת זכויות היוצרים בכותרים. כמו כן, משנקבע כי החנויות מכרו משחקים מפרים, קמה זכותן של התובעות גם לסעד של צו מניעה קבוע, שמטרתו להפסיק ולמנוע את הפרת זכויותיהן בעתיד.