בש"א 1599/09 א 4957/08 שאנל סחר מזון בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל

(החלטה, שלום ראשון לציון, השופטת הלית סילש): בקשה למתן היתר לשמיעת עדותו של עד התביעה באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). נפסק - אחת מאבני הבסיס לקבלתה של החלטה מושכלת, הינה התרשמות ביהמ"ש מן העדים המופיעים בפניו. מורא ביהמ"ש, האפשרות להציג מסמכים מקוריים, התנהלותו האישית של עד בעת חקירתו וגורמים נוספים, מהווים חלק בלתי נפרד מהליך גביית הראיות. סימני האמת נבנים מקיבוצן של תגובות וצפייה בלתי אמצעית של ביהמ"ש בעד המופיע בפניו. שמיעתה של עדות באמצעות היוועדות חזותית, יוצרת מעצם טיבה פגיעה ברורה ביכולת זו ובנוסף יוצרת חוסר שוויון אינהרנטי בין העדים ובעלי הדין. הקריטריונים המרכזיים שנקבעו לצורך החלטה בדבר התרת גבייתה של עדות באמצעות היוועדות חזותית, הם שלושה: רלוונטיות, תום לב וטעם של ממש המונע מן העד התייצבות לעדות. במקרה דנן, גם אם העדות המבוקשת רלוונטית, הרי שהמבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח כי קיים טעם של ממש המונע את התייצבותו. הבקשה נדחתה.