בש"א 31042/08 תמ 113/08 אלון איתן נ' מכון התקנים הישראלי

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת רות רונן): המבקש הגיש תביעה נגד מכון התקנים הישראלי ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית. המבקש טען כי המכון אינו מוסמך לגבות תשלום עבור קבלת תדפיס של תקן ישראלי, או עבור עיון בתקנים באתר האינטרנט של המכון. נפסק - מאחר שתקן רשמי הוא תקנה בת פועל תחיקתי, מאחר שקיימת חובה לפרסם תקנה כזו, מאחר שאין חולק כי לציבור יש זכות להיוודע את תוכנו של התקן על-ידי עיון בו בספריית המכון, הרי שאין מקום למנוע צילום או גישה אליו במחשב דרך האינטרנט, בלי שצילום כזה ישנה את מערך הזכויות והחובות ביחס לתקן. הבקשה התקבלה.