עע"מ 2/08 יצחק אביזמיל נ' נציבות שירות המדינה

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופטת יהודית צור): ערעור על הכרעת וגזר דינו של ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה [בד"מ 94/05]. המערער הורשע בעבירות של פגיעה במשמעת וביה"ד השית עליו אמצעי משמעת של נזיפה חמורה, פיטורים ועוד. לפי האישום השני שיוחס לנאשם, הוא הוריד למחשבו במשרד, במסגרת שעות עבודתו, 22 קבצים בעלי אופי פורנוגרפי. ביה"ד לא נתן אמון בעדות המערער לפיה הוא נעדר ידע בסיסי בהורדת קבצים וכי ידם שלאחרים הייתה במעשה. נפסק - נוכח העדויות בפני ביה"ד, כמות הקבצים שהורדה למחשבו של המערער, כמו גם נוכח המקום הגלוי בו נמצאו הסמלים (אייקונים) שקישרו את המחשב לאתרים פורנוגרפיים, אין כל סבירות להניח כי הקבצים הושתלו על-ידי מאן דהו במחשב המערער, מבלי שהלא נתן דעתו לקיומם. נוכח העובדה כי המחשב הינו קניינו של המל"ל וניתן למערער אך לשם ביצוע עבודתו, הרי שבדיקת המחשב נעשתה בסמכות, גם אם לא ניתן צו חיפוש. נוכח מהות האישומים המשמעתיים שיוחסו למערער, נראה כי הגורמים שבחנו את המחשב פעלו בסמכות והיו מיומנים דיים לבדוק את הקבצים. זיקתו של המערער למחשב בו נמצאו הקבצים הפורנוגרפיים הוכחה מעבר לכל ספק סביר. יש לדחות את טענת המערער כי השימוש באינטרנט במחשב הוא אישי ופרטי. המל"ל הורה לעובדיו שלא לעשות שימוש באינטרנט שלא לצרכי עבודה וכן נקבע כי במהלך הורדת הקבצים לא הייתה אפשרות לעשות שימוש בתוכנות הדרושות לביצוע תקין של עבודת המל"ל. הערעור נדחה.