ה"ת 10021-11-08 ארקדי גליקברג נ' משטרת ישראל תחנת מעונה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופט יעקב בכר): בקשה להורות על החזרת תפוסים, שנתפסו על-ידי המשיבה בעסקו של המבקש, לרבות מחשבים. המבקש טען כי חלפה התקופה הקבועה בדין להמשך החזקת התפוסים. המשיבה טענה כי התפוסים שימשו לניהול משחקים אסורים בעסק וכי היא מתעתדת להגיש כתב אישום כנגד המבקש. נפסק - התפוסים נתפסו על-ידי המשיבה כמעט לפני שנה. משחלפה תקופה של יותר מחצי שנה ממועד התפיסה ולא הוגש כתב אישום נגד המבקש, היה על המשיבה להחזיר למבקש את התפוסים והמשך ההחזקה בהם מהווה החזקה שלא כדין. את כונני המחשבים היה על המשיבה להחזיר בחלוף חודש ימים ממועד תפיסתם, כאמור בהוראות ס' 32(ב1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). סמכות המשטרה להמשיך ולהחזיק תפוסים אינה סמכות כללית שאין עליה מגבלות. עצם החזקת המחשבים כשלעצמה הינה חוקית ואין בה כל פסול. אמנם הוצגה לביהמ"ש חוות דעת של איש מחשבים המלמדת כי המחשבים שימשו לניהול משחקים אסורים, אך טענה זו טרם הוכחה. התפוסים יוחזרו למבקש.