א 846/05 ג'י.פי.אס. ויותר בע"מ ואח' נ' מוחמד פארס

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי נצרת, השופט בנימין ארבל): טענה להפרת זכויות יוצרים בתוכנת ניווט מונחית GPS על-ידי העתקה והתקנה בלתי-מורשית שלה. נפסק -
  • עומדת לתובעות החזקה הקבועה בחוק זכות יוצרים לפיה הינן בעלות זכויות היוצרים בתוכנה. משלא הוכיח הנתבע כי התובעות אינן הבעלים של זכות היוצרים בתוכנה, לא עמד בחובת הבאת הראיות המוטלת עליו בנסיבות והתובעות רשאיות ליהנות מהחזקה כי להן זכות הקנין בתוכנה.
  • מומחה אינו חייב להיות בעל הסמכה פורמלית. ניסיון רב בתחום התיכנות, הכשרה בסיסית בממר"ם ועסוק מעשי בענף במשך שנים מכשירים אדם כמומחה בתיק.
  • העתקת תוכנות הינה סוגיה מקצועית מובהקת במהותה ובתי המשפט במקרים כאלו מכריעים וקובעים בהתבסס על חוות דעת מקצועיות שהובאו בפניהם. בית המשפט חסר ידע מקצועי כזה ואף אם היה לו ידע, קרוב לוודאי שלא היה זה ידע שהינו בגדר ידיעה שיפוטית. שופט בית המשפט אינו רשאי במקרים כאלה להתבסס על תחושות, השערות והערכות שלו ולכן הכרעה בתיק שכזה צריכה להתבסס על חוות דעת מקצועית או על סמך ראיות אחרות המובילות למסקנה ברורה לגבי אחריות הנתבעת.
  • קיום שני מספרים סידורים זהים בשני עותקים שונים של התוכנה, מוכיח כי מקור התוכנה בהעתקה לא חוקית.
  • התוכנות שמכר הנתבע אינן מקוריות.
  • עם שינוי גירסת הנתבע שוכנע בית המשפט כי ידע מלכתחילה שהתוכנות אינן מקוריות.
  • בענייננו, הנתבע אינו "עוסק" כמשמעו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שכן אין מכירת תוכנות מהווה עיסקו. משכך, נדחתה עילת התביעה שלפי אותו חוק.
  • נדחתה עילת התביעה שלפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (גניבת עין) שכן הנתבע לא ביצע את המכירה במהלך או בקשר לעסק.
  • בית המשפט ראה לנכון לקבוע את שיעור הפיצוי המירבי בחוק בגין מכירת כל תוכנה [20,000 ש"ח וביחד 40,000 ש"ח] למען הרתעתם של מפרים פוטנציאלים. על בתי המשפט לתרום למגירו הנגע של העתקת תוכנות תוך גרימת נזקים כבדים לכלכלה הגלובלית.