בש"א 178298/08 א 34245/08 עמוס מעתוק ואח' נ' פרסומדיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת אביגיל כהן): בקשת הנתבעים להעברת מקום הדיון מחמת חוסר סמכות מקומית. לטענתם, היות וענין התובענה בהצגת תמונות באינטרנט, אזי לכאורה ניתן לטעון כי מקום המחדל הינו בכל המדינה, אולם לפי עיקרון נוחיות הדיון יש להעביר את הדיון למחוז הצפון. נפסק - יש מקום להורות על העברת התובענה לבית משפט השלום בצפת. בתי המשפט נוטים שלא לייחס משמעות מופרזת לשאלה, אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו של בית משפט זה או אחר וזאת בהתחשב במימדיה המצומצמים של מדינת ישראל. כאשר מדובר בתביעה שבמסגרתה נדונות עוולות שבוצעו באמצעות האינטרנט, קיימת נטייה מוגברת שלא לייחס חשיבות יתרה לסוגיית הסמכות המקומית. אין להתעלם מהאלמנט הברור של נוחיות הדיון במקרה דנן.