בש 16886/08 מדינת ישראל נ' משה הלוי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ירושלים, השופט כרמי מוסק): בקשה להארכת תוקף להחזקת דיסק קשיח שנתפס בחיפוש אצל המשיב, החשוד בחדירה לחומר מחשב בכדי לעבור עבירה. המשיב טען כי המבקשת החזיקה בדיסק ללא צו ועל-כן יש להחזיר לו אותו. המבקשת הציעה לבצע העתקה של הדיסק ולמסור את העותק לידי המשיב. לדבריה, ראוי שהדיסק המקורי יישאר בידיה, הואיל והוא מהווה ראיה מרכזית הקושרת את המשיב לעבירות המיוחסות לו. נפסק - מקובלת עמדת המבקשת כי ראוי שהדיסק המקורי יוחזק בידיה, מאחר וקיים חשד כי העבירות נשוא כתב האישום נעשו באמצעות המחשב, כאשר חלק ממנו הוא הדיסק המקורי. סביר להניח כי הרישומים להוכחת אותן עבירות נמצאים בדיסק המקורי. פתרון המבקשת יש בו כדי להוות איזון ראוי בין זכותה להחזיק בראיות העיקריות לבין זכות המשיב לקבל לידיו נתונים שונים שהיו על הדיסק. הבקשה התקבלה. המבקשת רשאית להחזיק בדיסק המקורי עד לתום ההליכים והמשיב זכאי לקבל עותק מהדיסק, לאחר שימציא למבקשת דיסק ריק. ההעתקה תבוצע בהתאם לנוהל שקבע ביהמ"ש.