פ 1699/08 מדינת ישראל - פמת"א - פלילי נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

(החלטה ופסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת דורית רייך-שפירא): הנאשם הואשם כי ניסה להטריד מינית קטינה מתחת לגיל 15. הנאשם הודה כי שוחח בצ'אט וב- ICQ עם תחקירנית של ערוץ 10 ושלח אליה מסרים בעלי אופי מיני בוטה, בחושבו שהיא בת 13. הנאשם ביקש להימנע מהרשעתו. נפסק - על מהותן וחומרתן של עבירות מין המתבצעות באמצעות האינטרנט (במיוחד כלפי קטינים), תוך התייחסות לעבירות נשוא פרשה זו ולנוכח התחזותן של תחקירניות ערוץ 10, עמד ביהמ"ש בהחלטתו ב- פ 8467/07 מדינת ישראל נ' יהושע פיטשון. ככלל, על ביהמ"ש להרשיע נאשם שהודה בעובדות שיש בהן לבסס עבירה. יחד עם זאת, הסמיך המחוקק את ביהמ"ש לסיים הליך פלילי ללא הרשעה. במקרה הנדון, עברו הנקי של הנאשם, תפקודו הנורמטיבי, הודאתו בעבירה אחת שבוצעה בעולם הוירטואלי ולא גלשה למציאות (להבדיל ממעורבים אחרים), כולם עמדו לנגד עיניו של ביהמ"ש. עם זאת, אין לסטות במקרה זה מהכלל ולהימנע מהרשעה. הצורך בנקיטת אמצעים שיקדמו מיגור עבריינות מין כלפי קטינות בכלל ובעולם הוירטואלי בפרט, עבריינות שגילוייה קשה במיוחד, מצדיק מתן משקל בכורה לאינטרס הציבורי ואיננו מאפשר גישה סלחנית. הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו. בהתחשב בעובדה שהנאשם עבר עבירת ניסיון, שלא חרגה מרשת האינטרנט, גזר עליו ביהמ"ש 5 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 1,500 ש"ח. כמו כן, הועמד הנאשם לפיקוח שירות המבחן למשך 12 חודשים.