בש"א 173653/08 א 39072/08 מערכת ערב ערב באילת ואח' נ' יהונתן רבינוביץ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת אביגיל כהן): בקשת הנתבעים להעברת הדיון לביהמ"ש השלום באילת, מחמת חוסר סמכות מקומית. התובע טען כי הפסיקה אימצה את העמדה כי בתביעות הקשורות לאינטרנט, שהינו חסר מקום על-פי טיבו, סמכות השיפוט הינה כלל מדינתית. מנגד, טענו הנתבעים כי מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת בירור התובענה בעיר אילת וכי אף אם תתקבל עמדת התובע כי בעצם הפרסום באינטרנט נקנתה סמכות כלל מדינתית, הרי שבמקרה זה מדובר בפרסום במקומון אילתי מודפס והפרסום באינטרנט נלווה ומשני לו בלבד. נפסק - יש להורות על העברת הדיון לבית המשפט השלום באילת. בתי המשפט נוטים שלא לייחס משמעות מופרזת לשאלה, אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו של בית משפט זה או אחר וזאת בהתחשב במימדיה המצומצמים של מדינת ישראל. כאשר מדובר בתביעה שבמסגרתה נדונות עוולות שבוצעו באמצעות האינטרנט, קיימת נטייה מוגברת שלא לייחס חשיבות יתרה לסוגיית הסמכות המקומית. אין להתעלם מהאלמנט הברור של נוחיות הדיון במקרה דנן ומהעובדה כי הזיקה בין התובענה לבין ביהמ"ש בתל-אביב היא קלושה ביותר ומאולצת.