א 3824/07 קהילת רענן ליהדות מתקדמת ואח' נ' המשרד לשירותי דת

(פסק-דין, שלום כפר-סבא, השופטת רחל קרלינסקי): התובעות, המשתייכות לתנועה ליהדות מתקדמת, הגישו תובענות כספיות בסדר-דין מהיר, שעילתן דבר מחדלו וסירובו של המשרד לשירותי דת לכלול את רשימת בתי-הכנסת המופעלים על-ידן באתר האינטרנט של המשרד. לאחר הגשת התביעה, הוסרה כליל רשימת בתי-הכנסת מהאתר והנתבע סרב לפרסם רשימה חדשה הכוללת גם את בתי הכנסת המופעלים על-ידי התובעות. התביעה התבססה על הוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000. נפסק - שעה שהנתבע בחר להעמיד בפני הציבור מאגר או רשימת מידע הכולל רשימת בתי כנסת, הרי הוא מחויב לפעול על-פי עקרון השוויון, אם מכוח חוק איסור הפליה ואם מכוח עקרונות הנוהגים במשפט הציבורי. סרוב לפרסם רשימה מלאה וכלל ארצית הכוללת את כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות אלה של התובעות, מהווה התנהגות עוולתית לפי החוק. רשימת בתי-הכנסת באתר כללה בתי-כנסת בהם נוהגים נוסחי תפילה שונים, אורתודוכסיים ואף לא בית-כנסת אחד הנוהג על-פי נוסח אחר, השייך לתובעות. מכאן שמדובר בהפליה פסולה מטעמי השתייכות לקבוצה דתית. הנתבע ישלם לכל אחת משלושת התובעות פיצוי בסך 10,000 ש"ח.