ב"ש 91081/08 מדינת ישראל נ' דורון הדר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט רענן בן יוסף): ערר על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [ב"ש 4752/07 פ 6952/06 הדר דורון נ' פרקליטות מחוז ת"א], בגדרה התקבלה בקשת המשיב כי המדינה תמסור בידיו חומר חקירה, בהתאם להוראות ס' 74 לחוק סדר הדין הפלילי. המשיב נאשם בניסיון לסייע להשפעה על שער מניות, באמצעות מצגי שווא שנעשו בלוח ההודעות באתר האינטרנט של העיתון "גלובס". חומר החקירה שנתבקש הוא מלוא תוכן ההודעות שפרסם המשיב בפורום האתר "גלובס", בין השנים 2004 ל-2006. נפסק - הוראת ס' 74(א) לחסד"פ קובעת את זכותו המושרשת של נאשם בהליך פלילי להליך הוגן וראוי והזכות להתגונן כאשר מלוא החומר הנוגע לעניינו מוצג בפניו וידוע לו. כדי לאפשר למשיב להתגונן, נראה שיש משקל ורלבנטיות רבה לחומר חקירה מאוחר בדבר התבטאויותיו בפורום ואף של התבטאויות אחרים כלפיו. מתוכן הודעות שקיבל המשיב מנאשמים אחרים בפרשה, לפני ואחרי המועד הרלבנטי לכתב האישום, יוכל המשיב לבסס את הגנתו. העובדה שלעוררת היתה נגישות בעת החקירה גם להודעות שסברה שאין לבחנן ולצרפן לחומר החקירה, מבלי שבחנה אותן, תומכת בגישה שיש חשיבות שחומר זה יהיה בידי ההגנה. ממילא היה מקום כבר בשלב החקירה שהעוררת תפעל לקבלת החומר שבמחלוקת, הואיל ובמהלך החקירה התייחס המשיב להודעות בפורום והפנה את החוקרים אליהן. הערר נדחה.