בש"א 168642/08 א 35759/08 אורי בלאו נ' גוגל ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת רונית פינצ'וק-אלט): בקשה לצו עשה זמני כלפי גוגל ישראל. המבקש פרסם כתבת תחקיר אודות תכנים אנטישמיים המופצים ברשת. לאחר פרסום הכתבה, החל אלמוני להכפיש את המבקש ברשת האינטרנט. המבקש פנה לאתרים בהם נעשו הפרסומים הפוגעניים ורובם הוסרו, למעט הפרסומים באתר המשיבה. המבקש עתר למתן צו שיורה למשיבה להסיר כל כותרת, קישור או הפניה לפרסומים הפוגעניים וכן כי תועבר לו כתובת ה-IP של האחראי לאותם פרסומים. נפסק - בסיכומיו, זנח המבקש את טענותיו והעלה בקשה חדשה, והיא כי המשיבה תערוך חיפוש תמידי לפרסומים בעלי תוכן דומה או זהה ותדאג להסירם באופן עצמאי. הבקשה והתביעה אינן מופנות כלפי גוגל העולמית וגם לאתר YouTube לא נעשתה מסירה של כתבי הטענות. לא נעשתה פנייה שמטרתה להעמיד את המפרסם על כך שתתבקש חשיפת זהותו ובקשה זו נזנחה. מולאה הבקשה שהופנתה למשיבה, להסרת התוצאות והקישורים לפרסומים ספציפיים. הבקשה כי המשיבה תפעל בעתיד, למשך זמן בלתי מוגבל, להסרה מתמדת של פרסומים ותוצאות דומות, אינה כלולה בבקשה ולו בשל כך יש לדחותה. הבקשה למתן צו עשה נדחתה.