בש"א 3175/08 א 1650/07 וויבס אודיו בע"מ נ' ירון משרקי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, הרשם אבי זמיר): הליכים מקדמיים בתביעה שעניינה בהפרה נטענת של זכויות יוצרים בתוכנות מחשב המשמשות באולפן הקלטות. הנתבע טען כי גילוי המסמכים שנתבקשו אינו רלבנטי להליך, כי גלומים בהם סודות מסחריים וכי גילויים עלול לפגוע בצדדים שלישיים. נפסק - דרישת התובעת לגילוי כל ההקלטות הדיגיטליות שבוצעו באולפן, הגיבויים להן, הדיסקים הקשיחים בהן נשמרו וקבצי המחשב המכילים את המידע אודותן - מנוסחת באופן כוללני וגורף. במתכונת זו, אין לחייב את הנתבע בגילוי המסמכים. מדובר במסמכים ונתונים רבים ואופן ניסוחם הנוכחי, אינו מאפשר התמקדות בנתונים הרלוונטיים לבירור סוגיית הפרת הזכויות בתוכנות מחשב. לעומת זאת, רישיונות השימוש שיש לנתבע בתוכנות המחשב, המשמשות אותו באולפן, הם חיוניים לבחינת השאלה האם מדובר בתוכנות חוקיות, כמה מהתוכנות הן חוקיות ולא אמורים להיות גלומים בהם נתונים עסקיים של צדדים חיצוניים להליך. גילוי רישיונות השימוש אין בו כדי לפגוע בסודות מסחריים של הנתבע. אמנם, גם קטגוריית מסמכים זו נוסחה באופן כוללני, אך מטבע הדברים מדובר במספר מוגדר ומתוחם של רישיונות, כך שאין מדובר במהלך העלול להכביד על הנתבע.