ב"ש 13577/08 משטרת ישראל נ' שדות

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ירושלים, השופטת אתי באום-ניקוטרה): בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשבים שנתפסו בבית המשיב וזאת למשך 15 ימים נוספים. מנגד, טען המשיב כי המבקשת לא פעלה במרץ לצורך בדיקת המחשבים ואיסוף חומר רלבנטי. נפסק - בדיקת המחשבים והותרתם בידי המשטרה, יש בהם לא רק לבסס את חשד המשטרה כלפי המשיב, אלא אף לסייע למשיב עצמו בטענה כי אין לו יד ורגל במיוחס לו. יחד עם זאת, משנתפסו המחשבים, על המשטרה לפעול במרץ לבדיקתם. משקלול הנ"ל יש לבוא לכלל מסקנה כי יש להאריך את תוקף החזקת המחשבים בידי המשטרה, על מנת לאפשר ביצוע כל הדרוש ביעילות ובמרץ.