בג"ץ 1548/07 לשכת עורכי הדין בישראל נ' השר לביטחון פנים ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטים פרוקצ'יה, ג'ובראן ואלון): עתירה לביטול חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(היוועדות חזותית - הוראת שעה), התשס"ז-2007, הקובע הסדר ניסיוני לעריכת דיונים משפטיים של חשודים, באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). לגישתה של העותרת, הסדר דיוני זה פוגע פגיעה מהותית בזכויות החשוד להליך פלילי תקין. נפסק - החוק נשוא העתירה נועד להביא לשינוי בהליכים דיוניים הנוגעים להארכת מעצר ולשחרור בערובה. תכלית השינוי, מצד אחד, להיעזר באמצעים אלקטרוניים מתקדמים, כדי להקל על עומס ההליכים השיפוטיים ולייעלם. מצד שני, להשקפת הרשויות, יש בהסדר גם כדי לשרת את עניינו של החשוד. בשל החידוש שיש בהסדר ההיוועדות החזותית, פסעו הרשויות בזהירות ובמתינות רבה בהפעלת השיטה החדשה. ראשית, משך תחולת החוק מוגבלת לשנה, כדי שניתן יהיה להפיק לקחים בתום התקופה. הריסון בהפעלת השיטה במסגרת החוק משתקף גם בצמצום שננקט בהיקף התפרשותה על חשודים בהליך פלילי טרם הגשת כתב אישום, והחלתה בכפיפות לתנאים מחייבים, ביניהם הסכמת החשוד לאחר שנתאפשר לו להיוועץ בעורך דינו. על פני הדברים, לא מתקיימת פגיעה בזכויות חשודים, הכרוכה בהפעלת שיטת ההיוועדות החזותית. העתירה נדחתה.