תק 2370/08 משה אזולאי ואח' נ' אשת טורס ארגון שירותי תיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש לתביעות קטנות בירושלים, השופט אריה רומנוב): הנתבעת טענה כי ביהמ"ש נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה, לאור מקום מושבה והואיל ובטופס "התנאים הכלליים" המפורסם באתר האינטרנט שלה נכללה תניית שיפוט ייחודית. הנתבעת טענה כי מעת שהתובעים שכרו את שירותיה, הרי שהסכימו ל"תנאים הכלליים" המפורסמים באתר. נפסק - תקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, קובעות כי בכל הנוגע לתביעות קטנות, הסכם בין צדדים, המתנה מקום שיפוט, אינו חל. ממילא לא הוצגה חתימת התובעים על "טופס התנאים הכלליים" ובהיעדר חתימה כזו, ספק אם ניתן לחייבם בתנאיו, רק משום שאלה פורסמו באתר האינטרנט של הנתבעת. הבקשה נדחית.