א 9136/07 Expedia Inc נ' דרורי יקותיאלי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין בפשרה לפי ס' 79א' לחוק בתי המשפט, מחוזי ירושלים, השופט רפאל כרמל): מי זכאי להחזיק בשם המתחם expedia.co.il? התובעת היא חברה זרה, המתמחה במתן שירותי תיירות מקוונים ופועלת תחת סימן המסחר 'Expedia'. הנתבעים הם חברת תיירות ומנהלה, העוסקים בשיווק מקוון של שירותי תיירות. הנתבעים רשמו את שם המתחם שבמחלוקת במהלך שנת 2006. נפסק - במקרה הנדון קיימת התנגשות בין זכויות התובעת בסימן מסחר רשום, לבין רישום שם המתחם בשם הנתבעים, כשהוא נושא בחובו את סימן המסחר. רישום כתובת אלקטרונית (Domain Name) באינטרנט, בדומה לרישום סימן מסחר, מקנה לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת. יש בכך משום זיהוי המשתמש כלפי שאר המשתמשים ברשת. בתחרות בין השימוש בשם המתחם, לבין סימן מסחר רשום, יד סימן המסחר הרשום על העליונה ושימוש שנעשה בשם מתחם זהה, או זהה למדי, ייחשב כהפרת סימן המסחר הרשום. הנתבעים יחדלו מלעשות כל שימוש בסימן EXPEDIA בשם המתחם המפר ויעבירו את זכויות השימוש בשם המתחם expedia.co.il לזכות ולידי התובעת, אשר תהא רשאית לעשות בו שימוש בלעדי. כל זאת, במעמד וכנגד תשלום סך של 20,000 ש"ח.