חוות דעת 5/08 - תיק 120/08 ואח'

אולי יעניין אותך גם

(חוות דעת, נציבות תלונות הציבור על שופטים, הנציבה טובה שטרסברג-כהן): דיון בענין החלטת בית-המשפט ליתן צו המאריך למשטרת ישראל את תוקף החזקתה בדיסק קשיח של מחשב שנתפס על-ידה. בחלוף 6 חודשים, מבלי שהוגש כתב אישום, אמורה היתה המשטרה להחזיר את התפוס, אלא אם ניתן צו המאריך את תקופת ההחזקה. בקשת ההארכה התייחסה לעשרות פריטים, של חשודים שונים בעבירות שונות, ללא פירוט הולם. נקבע - בהליך נפלו ליקויים בהתנהלות בית-המשפט, שהתבטאו, בין היתר, בכך שהדיון התקיים במעמד צד אחד; המחזיק לא זומן לדיון, לא התבקש להגיב לבקשה ולא הודע לו דבר מתן ההחלטה בה; ההחלטה היתה לאקונית ובלתי מנומקת; הצו ניתן באופן גורף, בקשר לעשרות תפוסים והצו לא ניתן לתקופה קצובה. גם כאשר המחזיק מקבל העתק של הדיסק שנתפס, הוא מקבל זאת רק אם ביקש לקבלו. מסירת העתק אינה מייתרת את מתן ההודעה על נתינת הצו, משום שזכותו של המחזיק לקבל את התפוס, אם אין סיבה להחזיק בו. הדרך הראויה לניהול הליך כזה עשויה להצריך זמן רב יותר מהדרך בה נוהל, אולם שיקול זה אינו מכריע כאשר מדובר בהליך משפטי שזכויות אדם כרוכות בו.