בר"ע 210/08 פלונית נ' פלונית

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביה"ד הארצי לעבודה, השופטים פליטמן, ארד ווירט ליבנה): ערעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בת"א, שדחה את בקשת המערערת למתן צו חיפוש ותפיסת חומר מחשב המצוי ברשות המשיבה והעתקתו (צו אנטון פילר), לשם הבטחת ניהול הליך אישור התובענה כייצוגית. המשיבה היא חברת כוח אדם. המערערת הגישה לביה"ד האזורי תביעה אישית כנגד המשיבה, אותה כרכה בהליך של "תובענה ייצוגית", שעילתה הפליה על רקע הריון ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. המערערת בקשה את תפיסתו של חומר מחשב של המשיבה, הכולל מידע אודות נשים אשר פנו אל המשיבה בהיותן בהריון. נפסק - בנסיבות המקרה, מתקיימים התנאים המצטברים הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, למתן צו חיפוש ותפיסה של חומר מחשב. הערעור התקבל.