א 724128/07 רשות השידור נ' רודוי אדוארד

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופט עודד מאור): תביעה כספית לתשלום אגרה, בהתאם להוראות חוק רשות השידור. האם כרטיס טלוויזיה המותקן במחשב, המאפשר צפייה בשידורי טלוויזיה באמצעות המחשב והמחובר לרשת הכבלים או הלוויין, מהווה מקלט טלוויזיה כמשמעותו בחוק? נפסק - ס' 28א לחוק רשות השידור מסדיר את חובת תשלום האגרה "למחזיק במקלט טלוויזיה". הקריטריון היחיד הקובע את בסיס החיוב הוא עצם ההחזקה במקלט. החוק אינו מגדיר את המונח "מקלט טלוויזיה", לפיכך יש ליצוק תוכן למונח זה ולפרש אותו. המחשב בצירוף כרטיס הטלוויזיה וכן החיבור לממיר של הטלוויזיה בלוויין, הכל יחדיו, מהווים מקלט טלוויזיה ודי בכך לחייב את הנתבע בתשלום האגרה. יודגש - מחשב אליו מחובר צג וכרטיס טלוויזיה, המאפשר צפיית שידורים באינטרנט, אינו מהווה מקלט טלוויזיה, באשר המחשב אינו מחובר למקור חיצוני לקליטת השידורים ובאשר השידור נצפה באמצעות רשת האינטרנט. מכאן שגם טלפון סלולרי המאפשר צפייה בתוכניות המשודרות באינטרנט אינו מהווה מקלט טלוויזיה. התביעה התקבלה.