א 2648/07 SAP Manage בע"מ נ' א.ר. לייזר לין בע"מ

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת ד"ר דרורה פלפל): המשיבה טענה כי שירותי תוכנת הנהלת החשבונות שמשווקת המבקשת איטיים, כי המבקשת מכרה תוכנה שאינה מתאימה, בידיעה כי המשיבה תדרש להחליפה או לשדרגה. ביהמ"ש נתבקש להורות למבקשת לדאוג לפעולה תקינה של התוכנה הקיימת, או לשדרג על חשבונה את התוכנה. לחילופין נתבקש פיצוי כספי. המשיבה הגישה בקשה לאישור התובענה כייצוגית. מנגד, המבקשת הגישה בקשה לסילוק התובענה על הסף. נפסק - מעבר לטרוניה על איטיות התוכנה, שלא היתה מפורטת ולא נתמכה בחוו"ד מומחה, לא הובהר מדוע המשיבה לא פנתה לבדוק את התוכנה בגינה היא מתלוננת, אשר היא הבסיס להגשת התובענה. מטבע הדברים בתחום הטכנולוגי העולם מתפתח. מה שאתמול היה עתיד, היום הוא עבר. תוכנות משתדרגות ואינטרנט מופעל ברמות מהירות שלא ידענום לפני מספר שנים. לכן, בסיטואציה מעין זו, חוו"ד מומחה אודות איטיות נטענת של תוכנה ישנה יחסית, הינה רלבנטית. אף אם המשיבה מצאה לה עילה טובה, ייתכן והיא מתאימה לעילה פרטית המתנהלת כבר כתביעה אישית בבית משפט השלום. ברם, בדרך הגשתה, אין היא מתאימה לעילה ציבורית ולייצוג ציבור. הבקשה לדחייה על הסף התקבלה וניתן פס"ד הדוחה את התביעה. התובעת חויבה לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסכום של 35,000 ש"ח + מע"מ.