בש"א 27467/05 א 2677/05 יוסי ניר ואח' נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת ד"ר דרורה פלפל): בקשה להכיר בתביעה כבתובענה ייצוגית. המבקשים טענו כי בזק שידלה צרכנים להתקשר עמה בשירות הגלישה WOW (חיבור ADSL לאינטרנט), כשהיא אינה ערוכה טכנית לספק את השירות במהירות הגלישה המובטחת וגבתה תשלום כאילו השירות אפשרי וניתן בפועל. נפסק -
  • למבקשים, לאור הסברים שהובאו, אין עוד טענות של אי-גילוי ו/או הטעייה ו/או ניצול בערותם בשלב ההתקשרות (השלב הטרום-חוזי), במיוחד לאור העובדה שהובהרה, שבזק עושה בדיקת היתכנות ואינה מספקת את שירות הגלישה המבוקש אם הדבר אינו בר-ביצוע. קיום או היעדר מגבלות טכנולוגיות נבדק על-ידי בזק בבדיקת ההיתכנות.
  • קיימת אפשרות של תקלות בשלב קיום החוזה, היכולות להיות פועל יוצא של מספר גורמים. חלקם תלוי בבזק, כגון המרחק מהמרכזת לבית הלקוח ואיכות קו הטלפון וחלקם קשורים ללקוח, כמו איכות החיבורים וקווי הטלפון בתוך בית הלקוח, מספר מכשירי הטלפון בבית הלקוח ועוד.
  • גם במקרים בהם בזק סיפקה ללקוח את מהירות הגלישה שביקש, ייתכן שבפועל מהירות הגלישה של הלקוח נמוכה יותר, כתוצאה מבעיות של ספקי הגישה לרשת (ISP). בזק יכולה לראות בעצמה ויש לה אינדיקציה אם יש תקלה הגורמת לאי-מימוש השירות המבוקש, לירידה במהירות הגלישה או לחוסר תקשורת בכלל.
  • לגבי שיטות העבודה של בזק - אפילו אם בזק יכולה, על-ידי בדיקות תכופות, לגלות ליקויים מיידית, אין להטיל עליה לערוך יום-יום בדיקות היתכנות ומהירות גלישה לכל האיזורים בארץ, בהשוואה לחוזי ההתקשרות עמה. במידה וכבר הגיעו לבזק תלונות, שיש תקלה בגלישה הנובעת מנתוני תשתית אזוריים שהשתנו - מדוע אין היא מיידעת את שאר תושבי האזור ומחזירה להם באופן ייזום את הפרש הכספים בין השירות שהתקבל לזה שהוזמן?
  • היעדר גילוי על ירידה במהירות הגלישה לא חייב להסתווג דווקא בהטעייה. די בכך שלא מולאה חובת הגילוי, כדי להגיע למסקנה שבזק לא מילאה את התחייבותה להודיע לצרכן על ירידה בערך השירות וכי שירות זה גם אינו על-פי ההתקשרות החוזית וגם אין מחזירים כספים בגין כך.
  • לאור הוראות ס' 4(א) לחוק הגנת הצרכן, חבה בזק בחובת גילוי לצרכניה לענין ירידת מהירות הגלישה ו/או משמעות הניתוק. החיוב הוא חודשי, לפי סוג החבילה ולא לפי "כמות" הגלישה. מכאן, שיש חשיבות הן לתקלת הניתוק והן לתקלת הירידה בגלישה. קיימת עילת תביעה, בנושא של אי-גילוי אודות התקלה ו/או החזרת כספים בגין ירידה בערך החבילה החוזית וניתן לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית, באמצעות המבקש 1 וב"כ.