בש"א 25194/07 א 1027/08 גאי בן אהרון ואח' נ' גאמא שיפינג ישראל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת רות רונן): המבקשים, העוסקים בשילוח בינלאומי, עתרו לצו מניעה, שיורה למשיבים להימנע מעשיית שימוש בשם המסחרי "smart move" ובשם "smart ship" ולחדול מהפרת זכויות יוצרים בתכנים שהעתיקו לכאורה המשיבים מאתר המבקשים. נפסק - יש להתייחס בנפרד לשני השמות. באשר לשם "smart move", הרי לאור עמדת המצהיר מטעם המשיבים - לא ייגרם נזק אם הצו יינתן ולכן ומאחר שהעילה איננה נעדרת סיכוי, יש מקום לתת את הצו כמבוקש. מחומר הראיות שהוצג עולה כי המבקש 2 היה זה שפיתח את השם "smart move" וכי הוא זה שנרשם באופן אישי כבעל הדומיין בשם זה. גם לאחר שנפסקו קשריו העסקיים עם המשיבות, הללו לא בקשו כי הדומיין יועבר על שמן. המשיבות אף לא הוכיחו כי שלמו עבור קידום הדומיין בגוגל, לאחר שהקשר בין הצדדים נפסק, או לפני שהוא החל. באשר לשם "smart ship", אין להיעתר לבקשה. גם בהנחה שיוכח כי השם "smart move" שייך למבקשים, יהיה על המבקשים לשכנע את ביהמ"ש כי לקוחות פוטנציאליים עשויים להתבלבל בין שם זה לבין השם "smart ship". חרף הדמיון המסוים בין השמות, המבקשים לא הוכיחו ברמה הנדרשת לשלב זה של הדיון את אפשרות הבלבול.