תק 2528/07 שלומי נהון נ' יוגב צבי

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות באר-שבע, השופטת סבין כהן): העתקת כתבה מאתר האינטרנט שמפעיל התובע לאתר הנתבע. נפסק - מדובר ביצירה מוגנת לפי החוק. גם אם היצירה מכילה מידע אינפורמטיבי בלבד, לא ניתן להתעלם מדרך הגשת המידע ואופן עריכתו. הנתבע לא עשה שימוש במידע שניתן בכתבה, אלא העתיק את הכתבה כולה, המכילה מספר עמודים מודפסים. לא ניתן להתעלם מטענת הנתבע כי לתובע לא נגרם נזק של ממש. הנתבע ישלם לתובע את הפיצוי הסטטוטורי המינימלי הקבוע בס' 3א לפקודת זכות יוצרים, 1924, בסך 10,000 ש"ח.