ב"ש 4444/07 צביקה שירי נ' מש ימ"ר מוסר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט ציון קאפח): בקשה להחזרת תפוס לפי ס' 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). ביום 7.11.2007, הגיעו שוטרים לעסק המספק לכאורה שירותי אינטרנט, ערכו בו חיפוש ותפסו מוצגים ששימשו לכאורה למשחקים אסורים. נפסק - התמונה המצטיירת מתיק החקירה הינה כי התקיים "יסוד סביר להניח" כי במקום מתנהלים משחקים אסורים. המחשבים אשר נתפסו במקום לא נועדו לשימושם הרגיל, אלא שימשו כמכונות מזל לכל דבר ועניין. שני מקורות חוקיים מבססים את סמכות המשטרה לתפוס את המחשבים ללא צורך בצו בית-משפט, האחד הוראת ס' 235 לחוק העונשין והשנייה הוראת ס' 32(א) לפסד"פ. ס' 32(ב) לפסד"פ מסייג את הסמכות הקבועה בס' 32(א), ככל שאנו עוסקים בתפיסת מחשבים. הסייג מכוון לתפיסת מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בפקודת הראיות, שאז התפיסה תהיה רק לפי צו בימ"ש. נטען כי הואיל ומדובר במחשבים, אזי תנאי לתפיסתם הוא קבלת צו כאמור ומשזה לא ניתן, אזי תפיסת המחשבים פגומה ויש להחזיר את התפוסים. ביהמ"ש אינו תמים דעים עם השקפה זו. תכלית החוק היא להגן על מוסדות התלויים במחשבי המוסד או העסק לצורך פעילות לגיטימית. אולם מקום בו המחשב משמש רק כאמצעי לביצוע עבירה, אין המחשב נכנס לגדר ההגנה האמורה.