בש"א 178590/07 א 61825/07 נאהדה מנסור ואח' נ' חסון עבדאלה חלבי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת זהבה אגי): המשיבים הם בעלי ענין באתר האינטרנט www.karmel.co.il. האתר פרסם כתבה שעניינה בפס"ד שניתן כנגד עיריית עיר כרמל. המבקשת 1 היא גזברית העירייה. המבקשים טענו כי בעקבות הכתבה התפרסמו באתר תגובות גולשים, המהוות לשון הרע כלפיהם ועתרו להסרת הכתבה והתגובות מהאתר וכן לחשיפת זהותם של הגולשים שפרסמו תגובות מכפישות. נפסק -
  • בשיח המשפטי הדן בחופש הביטוי באינטרנט, מתבססת המגמה להסדרה עצמית, בהליך הידוע כ'הודעה והסרה'. הליך זה לא צלח, שכן חרף פניות המבקשים, לא נענו מפעילי האתר לדרישה להסרת הפרסומים.
  • הבקשה הוגשה במסגרת תובענה שהגישו המבקשים נגד המשיבים, לתשלום פיצויים בגין פרסום לשון הרע. חוק בתי המשפט מקנה לביהמ"ש את הסמכות לצוות על מפעילי האתר להסיר מהאתר, באופן זמני או קבוע, את הכתבה והתגובות לה.
  • מן הצד האחד, זכותה הקנויה בדין של המבקשת, להגן על שמה הטוב מפני הכפשה והשמצה. המשך פרסום הדברים הפוגעים לכאורה בכתבה, עלול אכן לגרום לנזק מתמשך לשמה הטוב, שאינו ניתן לפיצוי כספי. מאידך, הסרת הכתבה, מהווה פגיעה בזכות המשיבים לבטא דעתם באופן פומבי ב'כיכר העיר הוירטואלית' - רשת האינטרנט.
  • אין פגם בתום לבם של המבקשים. הללו לא השהו פעולתם ועם פרסום הכתבה, פנו ובקשו להסיר את הכתבה והתגובות לה. המשיבים התעלמו מפנייה זו. יש ליתן צו זמני המורה למשיבים להסיר מן הכתבה נשוא הבקשה, את כל אותן פסקאות המתייחסות באופן ישיר למבקשת ואשר יש בהם משום פגיעה לכאורה בשמה הטוב.
  • המחוקק טרם אמר את דברו בשאלת המתח שבין חופש הביטוי המלא באינטרנט, לבין זכותו של הפרט להגנה מפני הפצת לשון הרע אודותיו. השאלה האם יש יש לחייב את ספק שירותי האינטרנט לחשוף את פרטי הגולשים, טרם הגיעה להכרעה בפני ביהמ"ש העליון.
  • בין המגמות שנדונו בפסיקה בענין זה, נוטה דעת בית המשפט לטובת הגישה המחמירה, לפיה רק בהתקיים יסוד ה'כוונה לפגוע' יתאפשר גילוי זהותו של מוסר המידע. מבדיקת התגובות עליהן מצביעים המבקשים, לא עולה חשש ממשי לקיומה של כוונה לפגוע במבקשים ועל כן לא מתקיימות בהן היסודות של עבירת לשון הרע.
  • מרבית התגובות אינן אלא הבעת דעה גרידא על דרך התנהלותה של המבקשת כגזברית, וזאת למעט תגובה 26, ממנה עולה כוונה זדונית לפגוע במבקשת, בכך שהכותב מייחס לה שוד הקופה הציבורית והעדפת קרובי משפחה. ניתן צו המורה למשיבים לחשוף את פרטי זהותו וכתובת ה-IP של מוסר תגובה 26 לכתבה. הבקשה לחשיפת פרטי יתר כותבי התגובות - נדחית.