א 15155/06 שגיא קופר נ' תבירו בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופט א. דראל): התובע טען כי הנתבעים פרסמו כתבה באתר האינטרנט המופעל על-ידם, במסגרתה שילבו 4 תמונות שצולמו על-ידו, שהעתיקו מאתר אליו טען את התמונות, ללא הסכמתו ומבלי שניתן לו קרדיט. נפסק - אין חולק שארבע תמונות שצילם התובע והועלו על-ידו לאתר אינטרנט, הועתקו והועלו לאתר הנתבעים. התמונות שצילם התובע נהנות מהגנה ומוקנית לו זכות יוצרים עליהן. מדובר בארבע תמונות שונות ונפרדות, שצולמו בנפרד, גם אם הן מתארות את אותו אירוע וממוקמות על אותו דף אינטרנט. ניתן לייחס לכל אחת מהתמונות השקעה וחשיבות כלכלית נפרדת ואין לראותן כיצירה אחת. לפיכך, הנתבע הפר ארבע הפרות של זכות היוצרים של התובע. יש לפסוק לתובע את הפיצוי הסטטוטורי המינימלי עבור כל אחת מארבע ההפרות ואין לחרוג ממנו, בין היתר מהשיקולים הבאים: א. התמונות מתייחסות לאירוע אחד ופורסמו על עמוד אינטרנט אחד; ב. הנתבע הסיר את התמונות באופן מיידי מרגע שפנה אליו התובע; ג. אין מדובר בהפרת זכות היוצרים לצורך מסחרי ישיר, אלא בהעתקת תמונות המדווחות על אירוע שהנתבע נכח בו; ד. הנזק הכלכלי המזערי שנגרם לתובע. על הנתבע היה לברר מי הצלם ולציין את שמו, גם אם באתר ממנו הועתקו התמונות לא צוין שמו של התובע. הנתבע ישלם לתובע סך של 40,000 ש"ח עבור הפרת זכות יוצרים וכן 5,000 ש"ח בגין הפרת הזכות המוסרית.