א 15082/01 מפרם פרוייקטים ושינוע (92) בע"מ נ' חשבשבת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופטת בטינה טאובר): תביעה כספית בעקבות נזקים שנגרמו לכאורה לתובעת, בגין תוכנה שהסבה קבצי תוכנה לניהול רשומות בשם 'קשרשרת', ששיווקה הנתבעת. נפסק -
  • התובעת לא הוכיחה יסוד מהותי בתביעה והוא כי רכשה את תוכנת הבסיס, תוכנת הקשרשרת, מהנתבעת. בנוסף, לא עלה בידי התובעת לבסס את הטענה כי נמנתה על קהל לקוחותיה של הנתבעת ו/או כי רכשה ממנה שירותי אחריות ותמיכה לתוכנה.
  • התובעת לא הציגה ולו דו"ח שגוי אחד הנותן ביטוי לתקלות הנטענות על-ידה. הימנעות זו מקשה על קבלת גרסתה של התובעת ביחס למהות ולגורם התקלה והיא אף מסבה נזק ראייתי לנתבעת, שנמנע ממנה להתייחס לתקלה הנטענת ולהצטייד בחוו"ד מומחה שיכול היה להתייחס לתקלה.
  • על-מנת להצליח בתביעה, מוטל על התובעת הנטל להוכיח כי השיבוש במערכת נבע מליקוי בתוכנת ההסבה, להבדיל מתקלה במערכת החומרה של התובעת, תוכנת הקשרשרת ו/או כתוצאה מהתקנה לקוייה שביצעה שלא על-פי ההנחיות.
  • התובעת נמנעה מהגשת חוו"ד מומחה, שתתמוך בטענתה לפיה הליקוי נבע מפגם בתוכנת ההסבה וכי קיים קשר סיבתי בין תוכנת ההסבה והתקלות הנטענות. טענות אלו הינן בענין שבמומחיות, שהוכחתן מחייבת הגשת חוות דעת של מומחה בתחום המחשבים.
  • ספק אם קמה לתובעת עילת תביעה, בין מחמת שלא הוכיחה בעלות בתוכנה ובין מחמת קיומו של חשש כבד לשימושה בתוכנת הקשרשרת תוך הפרת זכויות יוצרים של הנתבעת. ככלל, ככל שהתובע אכן מפר זכויות יוצרים, חל הכלל כי מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה.
  • לא ניתן להתעלם מאשם תורם נכבד שיש לייחס לתובעת בגין העדר גיבוי מצדה לנתוני המחשב על-גבי תקליטונים חיצוניים למחשב. על דפי ההנחיות נכתבו אזהרות מתאימות הקוראות למשתמשים לבצע גיבוי של הנתונים ואופן ביצועו.
  • אף ללא הוראות הנתבעת בדבר ביצוע גיבויים, היה על התובעת לעשות כן. עם התפתחות העולם הטכנולוגי, פעולת גיבוי הנתונים הינה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהעבודה באמצעות מחשב.
  • התובעת, המתחזקת מסד נתונים רחב, הייתה אמורה ואף ניתן היה לצפות ממנה ככל אדם סביר אחר, כי תערוך גיובי חיצוני ראוי שהיה מונע ו/או מצמצם באורח ניכר את נזקיה הנטענים. היה מקום להטיל על התובעת רשלנות תורמת משמעותית בגין העדר שמירת גיבויים ראויים.
  • התביעה נדחתה. התובעת חוייבה לשאת בהוצאות הנתבעת וכן בשכ"ט ב"כ בסך של 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ.