בש"א 10105/07 כלל פיננסים בטוחה ברוקראז' בע"מ נ' בני דקל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה במעמד צד אחד, ביה"ד האזורי לעבודה בת"א, השופט אילן איטח): בקשה למינוי כונס נכסים מכוח ס' 16-17 לחוק עוולות מסחריות, לשם תפיסת נכסים ומסמכים אצל המשיב, לרבות מחשב וחומר מחשב. המשיב שימש כאנליסט אצל המבקשת, עד להתפטרותו בסמוך להגשת הבקשה. לטענת המבקשת, העתיק המשיב קבצים רבים ממחשביה, הכוללים סודות מסחריים, לשם שימוש בהם בחברה מתחרה שהוא עתיד לעבוד בה. נפסק - כעולה מהסכם ההעסקה של המשיב, הקבצים כוללים מידע שהוסכם על-ידי המשיב כי הוא בבחינת מידע סודי של המבקשת. למחשבי המבקשת אין אפשרות לחיבור מדיה נתיקה ללא אישור והיא עוקבת אחר העתקת קבצים ממחשביה. קיימות ראיות לכאורה כי ה"נכסים" שהועתקו הם בבחינת סוד מסחרי של המבקשת. לכאורה, ה"נכסים" הועתקו ללא היתר, לפיכך בוצעה עוולת גזל סוד מסחרי. קיים חשש סביר כי הנכסים הועתקו לצורך שימוש בהם בעבודה החדשה ולפיכך קיים וכי העובדה כי המשיב מחק אותם מ-Disk on key שהחזיר למבקשת, לא גרמה להוצאתם מידי המשיב. קיום הדיון במעמד שני הצדדים עשוי להביא להעלמת הקבצים. הבקשה התקבלה.