עת"מ 530/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משרד הפנים

(פסק-דין, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, השופטת יהודית צור): עתירה לפי חוק חופש המידע, שעניינה בזכות העיון בנהליו והוראותיו של משרד הפנים, הקשורים למנהל האוכלוסין ודרישה לפרסומם. נפסק - על המשיב לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את כל הנהלים וההנחיות השלמים והמלאים וכן לפרסם עדכונים באתר בכל פעם שהנהלים מתעדכנים.