פ 40206/05 מדינת ישראל נ' אליעזר פילוסוף

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, מחוזי תל-אביב, השופט חאלד כבוב): גזה"ד בעניינו של הנאשם 1, מנאשמי פרשת "הסוס הטרויאני". במסגרת הסדר טיעון, הורשע הנאשם על-פי הודאתו בעבירות על הוראות חיקוק שונות, לרבות חדירה לחומר מחשב, החדרת נגיף מחשב, האזנת סתר שלא כדין, פגיעה בפרטיות ועוד. הנאשם, בעל משרד חקירות, פעל לשם אספקת מודיעין עסקי באמצעות החדרת "סוסים טרויאנים" למחשבים של בתי עסק וחברות מסחריות. נפסק - בית המשפט למד לדעת מקרוב על מידת הנזק והסכנה הצפוייה מעצם החדרת תוכנת הסוס הטרויאני למחשבי הקורבנות המיועדים, כמו גם למידת הנזק הצפויה לאותם קורבנות. אין צורך להכביר במילים על חומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, בעיקר עבירות המחשב, האזנת הסתר והפגיעה בפרטיות, לגביהן קיים אינטרס מובהק בהטלת ענישה מחמירה, לצורך הרתעת הרבים ובשים לב לקלות הבלתי נסבלת שבביצוען. מעשים אלו יכלו לגרום ואף גרמו לנזק רב ביותר לאותם קורבנות, אשר מצאו עצמם חשופים בכל מאגרי המידע האגור במחשבם, לרוב מאגרים מסחריים שיש להם שווי כספי רב, שעלול לעבור לידי מתחרים עסקיים ולהקנות להם יתרון כלכלי משמעותי. על הנאשם הוטלו העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים (בניכוי ימי מעצרו) וכן מאסר מותנה, קנס כספי בסך 50,000 ש"ח וצו האוסר על הנאשם להפיץ עותקי מידע שהתקבלו מקורבנותיו.